Info

Tämä tapahtuma saattaa kuulostaa hullulta ja monimutkaiselta, mutta sen ydinidea on itseasiassa todella yksinkertainen: joukko nuoria taitelijoita tulee Kiteelle kahdeksi viikoksi inspiroitumaan suomalaisesta musiikista, taiteesta ja kulttuurista. He rakastavat Suomea niin paljon, että haluavat esittää suomalaista musiikkia ja esitellä Suomen inspiroimaa taidetta suomalaisella yleisölle. Hassua, eikö?

Osallistujat on jaettu 5 eri ryhmään:

1) Musiikkiryhmä koostuu monista taitavista laulajista ja soittajista, jotka esittävät suomalaista musiikkia monissa eri konserteissa. He aloittavat laulujen harjoittelun jo kuukausia ennen tapahtuman alkua, jotta he voivat tarjota kuulijoilleen tasokkaita musiikkielämyksiä. Löydät monia aikaisempien vuosien esityksiä Youtube-kanavaltamme!

2) Taideryhmä taiteilijat tekevät taidetta, johon he ovat saaneet inspiraationsa Nightwishin musiikista ja Suomen luonnosta. He järjestävät tapahtuman aikana taidenäyttelyn, joka on auki kahden kuukauden ajan heinäkuusta syyskuuhun. Lisäksi monet muut taiteilijat ympäri maailman lähettävät parhaimpia teoksiaan tähän näyttelyyn, vaikka he eivät osallistu itse tapahtumaan!

3) KIMA kirjoitusryhmä perustettiin vuonna 2016. Suurin osa ryhmästä keskittyy runouteen ja lyriikoiden kirjoittamiseen, kun taas jotkut kirjoittajat novelleja ja muita kirjallisuuden muotoja. Tällä ryhmällä on hallussa dynaamisesta runot kuin jännittävät novellitkin.

4) Mediaryhmä pitää huolen tapahtuman julkisuudesta. Heidän valokuviansa ja videoitaan on esillä erityisesti tapahtuman Facebook-sivuilla. Lisäksi jokainen konsertti kuvataan suorana livestream-lähetyksen Youtubeen!

5) Vierailijaryhmä ei esiinny konserteissa tai osallistu taidenäyttelyyn, vaan he tulevat Kiteelle nauttimaan tämän tapahtuman mahtavasta tunnelmasta. Heille järjestetään monia eri aktiviteetteja esimerkiksi Suomen kielen tunteja sekä karjalanpiirakan paistoa!

This event might sound crazy and complicated but it’s actually very simple: a group of young talented international artists come to Kitee for two weeks to cherish Finnish music, art and culture. They love Finland so much that they want to perform Finnish music and show their Finnish inspired art pieces to a Finnish audience. Funny, huh?

These participants are divided into 5 different groups:

1) The music group consists of many amazing singers and players who perform Finnish music in different concerts. They start practising their songs months before the actual event so they can offer the audience unbelievable musical experiences. You can find many past years performances here on our website or on our Youtube-channel!

2) The art group’s artists paint and draw art which is inspired by Nightwish’s music and Finnish nature. They organize an exhibition during the festival which is open for audience from July to September. Also other artists from all over the world send their best art pieces to this exhibition even though they don’t participate in this event.

3) KIMA written word group was established in 2016. Most of the group focuses on poetry and lyrics, while there are some short stories and other forms of literature as well. From the dynamic poetry that they’ve compromised to the thrilling short stories, KIMA written word group has it all.

4) The media group takes care of the event’s publicity. They photograph and film the whole event and these pictures and videos can be seen especially on our Facebook page. Remember also that every concert will be filmed as a livestream to Youtube!

5) The visitors group don’t perform in the concerts or take part in the exhibition but they come to Kitee during this event to enjoy this it’s amazing atmosphere. Different activities are organised for them for example Finnish language classes and Karelian pie baking!

2014 JamSession © All rights reserved.